Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
13.11 09:33 - ПРОРОЧЕСТВО ЗА ВЪЗЦАРЯВАНЕТО НА АНТИХРИСТА /СВ.ПРЕПОДОБНИ НИЛ МИРОТОЧИВИ, АТОНСКИ ЧЕСТВА СЕ НА 12 НОЕМВРИ/
Автор: legna Категория: Регионални   
Прочетен: 70 Коментари: 0 Гласове:
3 ПРОРОЧЕСТВО ЗА ВЪЗЦАРЯВАНЕТО 

НА АНТИХРИСТА
/СВ.ПРЕПОДОБНИ НИЛ МИРОТОЧИВИ,
АТОНСКИ
ЧЕСТВА СЕ НА 12 НОЕМВРИ/


image
..........
Сребролюбието, жаждата за пари, 
е предтеча на Антихриста... 
Всичко онова, което домостроително и промислително е подготвяло и подготвя людете към вяра и следване на Господа е, било е и ще бъде истина. Обратно, всичко, което подготвя людете към изоставяне на Закона Божий и на техния Спасител, е лъжа; тази лъжа домостроително подготвя пришествието на Антихриста и приемането му от човешкия род...

Както св. Предтеча проповядвал кръщение с Истината и с това насочвал хората по пътя на спасението, така, напротив, - прекомерната и тревожна загриженост не за духовни, а за плътски неща, ще помрачи чувствата на човека, за да го направи безчувствен и безразличен към своето спасение, та от многото грижи за плътта той не ще има и усет за спасение. 
Човеците не ще чувстват нито желание за вечен бъдещ живот, нито ще имат страх от вечно осъждане...

Да, наистина спасението ще пребъдва и не ще се отнеме от света, ще има възможност да се спасиш и спасяващите се ще пребъдват до свършека на света.

Да, наистина и тогава ще има спасение, но за кого ще бъде то?
За тези, които не ще се покоряват на делата на антитипа /на предтечите на Антихриста/...

От нечиста блудница ще се роди Антихрист. 
В тази мома ще се струпат разврат,разпътен живот, тя ще бъде съкровищница на прелюбодейства. Цялото зло на света, всяка нечистота, всяко беззаконие ще се въплъти в нея. 
При нейното зачеване от тайствен мистичен блуд, ще се съберат наедно в утробата й всякакви нечистотии и с обедняването на света от добродетели, те ще се оживотворят... 
Ще се зачене от тайнствен противоестествен блуд, без семе на мъж, плод, който ще бъде вместилище на всякакво зло... 
Този плод ще се роди на света тогава, когато светът обеднее от добродетели... 
Но какво обедняване ще постигне света?

Първо, той ще обеднее от любов, от единодушие, от целомъдрие.
Второ, ще обеднее всяко селище и град от липсата на власт; управляващите лица ще напуснат града, селото и областта, така че не
ще се окаже никакво възглавяващо лице нито в града, нито в селото, нито в областта.
Също така и Църквата почти ще осиромашее от управлението на духовните власти...

След това обедняване, “у мнозина ще изстине любовта”/Мт.24,12/, ще бъде взет от “оня, който го е задържал”/2 Сол.2,7/ и ще се роди нечистият от утробата на нечистотата.
А после това нечисто родено ще произведе знамения и чудеса чрез бесовски въжделения. Светът ще си въобразява, че този Антихрист е кротък и смирен по сърце, а в действителност той ще бъде по сърце – лисица, а по душа – вълк. Неговата храна ще бъде да обърква, да безпокои, да смущава и да тревожи хората. Когато се превърнат в погиващи от греховно падение, тогава Антихриста ще се насити.
А объркването на хората ще бъде това: осъждане, завист, злопаметство, ненавист,вражда, жажда за богатство, хомосексуализъм, забравяне на вярата, прелюбодейство,самохвалство с блуд. Това зло ще бъде храна на Антихриста. В противоположност на това – както храна на Христа е било да изпълнява волята на Своя Отец, така и храна за Антихриста ще бъде изпълняването на волята на неговия отец – дявола. С това ще се храни и с това ще се засища Антихрист. И той ще стане управител над градове, села и области, в следствие на това, че не ще се окаже никакъв управник в градовете, селата и окръзите. 
Тогава той ще завземе властта на целия свят, ще стане разпоредник над всичко, а също така над чувствата на човека. Хората ще вярват на това, което той ще говори, защото той ще действа като самовластен едновластен, за унищожаване на спасението.
Людете, и без това, станали дяволски съсъди, ще имат безкрайно доверие към Антихриста, ще го направят всемирен и самовластен еднодържавник, така, че той ще стане оръдие на дявола в последния му опит за изтребване на християнството от лицето на земята. Намирайки се в погибел, хората ще си мислят, че той е Христос Спасителя и, че той ще извърши тяхното спасение. Тогава Евангелието на Църквата ще бъде в пренебрежение. По-късно, когато гибелта нанесе големи бедствия на света, тогава, по време на тези бедствия, ще станат страшни знамения. Ще настъпи страшен глад, а светът ще бъде обвзет от ненаситно лакомство за ядене.
В сравнение с това, което в сегашно време един човек изяжда, тогава ще изяжда седем пъти повече и не ще се насити. 
Великото бедствие ще настъпи повсеместно. 
Тогава алчните за богатство ще отворят своите алчни житници /богатството ще се изпразни, имуществото ще се изравни до началата за равенство за всички/. Тогава златото ще се обезцени, ще стане като боклук на пътя.

И тогава, по времето на това предсказано бедствие, Антихрист ще започне да подпечатва своите хора с печат, уж за това, че да ги спаси от бедствия чрез този знак /понеже само на тези, които имат печат, съгласно Апокалипсиса 13,7, ще се продава хляб/.
Много хора ще умират по пътищата. 
Човеците ще станат като хищни птици,нахвърлящи се на мърша, лакомо ще излапват телата на умрелите. 
Но кои хора ще изяждат телата на мъртвите? 
Тези, които са подпечатани с печата на Антихриста. Християните, макар че на тях нито ще се подава хляб, заради това, че няма да имат на себе си печат, не ще започнат да ядат мъртъвци. 
Понеже, когато човек приеме този печат, неговото сърце ще стане още по-безчувствено и, бидейки неспособно да понесе глад, то човеците ще хванат труповете, и където и да се намират, като приседнат встрани на пътя , ще ги изяждат.

А на печата ще бъде написано следното: “Аз съм твой” – “Да, ти си мой” –
“Доброволно идвам, а не насилствено” – “И аз те приемам, поради твоето желание, но не насилствено”. Тези четири изречения, или надписи, ще бъдат по средата на тоя проклет печат. О, нещастен е оня, който приеме този печат! Този проклет печат ще донесе велико бедствие на света. Тогава светът ще бъде толкова угнетен, че хората ще започнат да се преселват от място на място. А пък местните жители, като видят пришълците, ще кажат: “О, нещастни люде! Как сте се решили да напуснете своите толкова благодатни места и да дойдите в това проклето място при нас, у които не е останало никакво човешко чувство?!”. Така ще казват по всички места, където хората ще се преселват... 
Тогава Бог, виждайки суматохата на човеците, от което зло те бедстват, като се изселват от своето място, от което зло те бедстват, като се изселват от своето място, ще заповяда на морето да възприеме свойствената му предишна горещина, която по-рано е имало, за да не ходят да се преселват човеците от място на място. 
И когато Антихрист седне на своя трон, тогава морето така ще закипи, както кипи вода в котел. Когато водата дълго време ври в котела, то няма ли да се изпари на пара?
Така ще бъде и с морето. 
Кипейки, то ще се изпари и ще изчезне, като дим от лицето на земята. 
Дърветата по дъбравите и всички кедри ще изсъхнат от морската жега, водните източници ще присъхнат, животни, птици и влечуги – всички ще измрат.

Денят ще се извърти, като един час, седмицата – като ден, месецът - като седмица, и годината – като месец. Понеже човешкото лукавство така направи, че и стихиите да станат интензивни, да започнат още повече да бързат и да се усилват, за да се изпълни по-скоро предреченото от Бога число на осмото хилядолетие.

А когато проклетото славолюбие види Енох и Илия, проповядващи и говорещи на хората – да не приемат печата на Антихриста, той ще заповяда да ги арестуват. 
А пък пророците ще убеждават хората да не приемат печата на Антихриста. Те ще казват, че който прояви търпение и не приеме печата на Антихриста, той ще се спаси и Бог непременно ще го приеме в рая, само заради това, че той не е приел печата. И всеки да има знамението на чесния кръст, кръстейки се всеки час, понеже кръстното знамение освобождава човека от адските мъки; а печатът на Антихриста довежда човека в адската мъка. 
Ако и да жадувате и да искате ядене, но потърпете за малко време, и Бог, като види вашето търпение, ще ви изпрати помощ свише; вие ще оживотворите /дословно: ще се наситите на живот/ с помощта на Бога Всевишни. 
Ако пък не проявите търпение, то ще приемете печата на този нечестив цар, но после ще съжалявате за това.

Човеците ще казват на Енох и Илия: “А защо тия, които приеха печата, са благодарни на Антихриста?”. Тогава Енох и Илия ще кажат: “Те са благодарни, но кой е благодарен, кой благодари чрез техните уста? Благодарят не хората, а единствено самият печат благодари; злобата, като се е възцарила над тях, чрез техните уста изразява радост и утеха, понеже е успяла да погуби тези човеци, както става със злодеите, които тържествуват и се радват по повод на извършеното злодеяние. И какво представлява тяхната благодарност?

Тяхната благодарност означава това, че в тях тържественно е възседнал сатаната, представил се е за тяхното усещане, за тяхната чувственост и човекът не съзнава онова, което става с него. Онзи, който възприеме печата на Антихриста, става демон; макар и да твърди, че уж не чувства нито ненаситно лакомство, нито жажда, обаче той гладува и жадува много повече, и не само повече, но седем пъти повече, отколкото вие сега.

Потърпете само малко време. Нима не виждате, че оня, който приема печата на Антихриста, няма да живее, но е духовно мъртъв и го очакна вечна мъка? Нима вие също така желаете да погинете с този печат във вечната мъка, за да бъдете там заедно с тези, които са го приели, “където ще бъде плач и скърцане със зъби /Мт.25,30/?” И много други подобни увещания ще проповядват на хората Енох и Илия. Ще чуе Антихрист, че двама човека проповядват, като го наричат прелъстител, магьосник,измамник и коварен дявол. Като чуе това, ще се разгневи, ще заповяда да ги арестуват,да ги доведат при него и с прелъстителни слова ще ги попита: “Какви загиващи овце сте ми вие, понеже нямате царския печат?” Тогава Енох и Илия ще кажат: “Лъжец и измамник! Демон! По твоя вина толкова души загинаха в ада! Препроклет е твоят печат заедно с твоята слава! Този твой проклет печат и преосквернената ти слава катурнаха света към гибел, твоята пагуба доведе света до това състояние, свърши се светът и настана неговият край...”

Такива думи ще чуе Антихрист от Енох и Илия и ще им каже: “Как смеете вие да говорите така пред мен, самодържавеца и царя?” И ще отговори Илия: “Презираме твоето царство и проклинаме твоята слава, заедно с печата ти”. Тогава ще се разгневи

Антихрист, като чуе тези презрителни отговори, ще стане, като бясно куче и ще ги убие със собсвените си ръце.
А след убиването на Енох и Илия, Антихрист ще пусне в действие своите най-най-зли изчадия, ще даде воля на злите духове, които е задържал до тогава.
Тези изчадия, или зли духове са: прелюбодейство, блуд, хомосексуализъм, убийство,грабежи, кражби, лъжа, продажба и покупка на човеци, купуване на момчета или момичета за блудстване с тях, подобно на псетата по улиците. И ще заповяда Антихрист на злите духове, послушни нему – да доведат човеците до там, че те да вършат десет пъти повече злини, отколкото преди. Ще изпълнят всезлобните негови изчадия това гибелно повеление и ще се устремят да унищожат човешката природа чрез многообразни беззакония. От силното напрягане и безкрайна енергия на неговите всезлобни чада ще погине умствено и чувствено човешката природа в людете...
Те, като станат толкова лукави по душа, а по тяло ще се смалят, ще бъдат с ръст 1 sаршина /1 аршин=71,12 см./, казвам: пет педи / 1 педя=17,78 см./, височината на човешкото тяло ще бъде от 88,9 до 124,5 см. Но с деянията на своето лукавство тези люде ще надминат демоните и ще бъдат един дух с демоните.
Ще види Антихрист, че човешкото естество е станало по-лукаво и по-суетно от най-злите негови изчадия, ще се зарадва твърде много на това, че злото в човечеството се е преумножило, че човещината в човека и природно дадените му свойства са изчезнали и, че човеците са станали по-лукави от бесовете...
И ето, срещу Антихриста, радващ се при вида на човешкото зло, внезапно ще се насочи отгоре “двуострият меч”, с който ще бъде поразен; и ще се изтръгне неговият нечист дух от прескверното му тяло.

Със смъртта на Антихриста ще настане краят на убийствата между хората. Каин положи началото на убиването, а антитипът /Антихрист/ ще стане краят, с него ще се свършат убийствата. Какво ще бъде подир това – един Бог знае. А ние знаем само това,че ще бъдат разследвани извършените дела от всеки човек, за да се отделят добрите от злите дела, както пастирят отделя овците от козите /Мт.25,32/

Пророчество
На св. преп. Нил Мироточивий за последните събития преди свършека на
света / съкратено /Превод от руското издание от 1989 г. според монах Партений от Света гора
ПРЕДГОВОР Към руското издание от 1989 г.
Гласувай:
3
0Няма коментари
Търсене

Календар
«  Ноември, 2017  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930